De roep om Verbindend Leiderschap lijkt een logisch gevolg van de onvrede die er steeds meer heerst in organisaties met een top down cultuur en autoritair leiderschap. Verbinding is één van de belangrijkste voorwaarden om te overleven in onze wereld. Niets bestaat namelijk zonder interactie met haar omgeving. Anders gezegd: ieder individu bestaat écht enkel bij de gratie…

Lees meer