MENTALE VITALITEIT

#PRIORITEIT

coaching_mind

MENTALE VITALITEIT

#PRIORITEIT

coaching_mind

HET BELANG VAN PRIORITEREN

 • Deze week krijgt je productiviteit een enorme boost door het toepassen van "De Eisenhower box" beter bekend als de "time-management matrix van Stephen Covey.

  Wanneer je deze matrix in combinatie met je persoonlijke missie document goed kan toepassen, dan zul je merken dat je veel meer belangrijke zaken gedaan krijgt in minder tijd!

  We beginnen met een introductievideo over deze matrix. Deze dient ook als input voor de opdrachten!

HET BELANG VAN PRIORITEREN

 • Deze week krijgt je productiviteit een enorme boost door het toepassen van "De Eisenhower box" beter bekend als de "time-management matrix van Stephen Covey.

  Wanneer je deze matrix in combinatie met je persoonlijke missie document goed kan toepassen, dan zul je merken dat je veel meer belangrijke zaken gedaan krijgt in minder tijd!

  We beginnen met een introductievideo over deze matrix. Deze dient ook als input voor de opdrachten!

HOE BREDER DE BASIS HOE HOGER DE TOP

STEP UP YOUR GAME!

De thema's #missie, #focus en #proactiviteit komen samen in het thema #prioriteit.

Zorg dat jouw persoonlijke missie (& functieomschrijving) op een juiste manier terugkomt in je eigen prioriteiten.

De matrix helpt je hierbij en daarna is het zaak om met een juiste dosis focus & productiviteit dit ook daadwerkelijk uit te voeren!

HOE IS JOUW TIME MANAGEMENT?

OPDRACHTEN

Deze week ga je experimenteren met deze matrix om te kijken hoe je beter je prioriteiten en tijd kan indelen.

 • Nulmeting van activiteiten

  Schrijf op wat je allemaal in een normale week doet qua activiteiten en doe dit zo gedetailleerd mogelijk, gebruik je agenda om je te helpen. Of begin vanaf nu dit voor een week bij te houden. 

 • Vul de matrix in

  Gebruik de matrix (belangrijk/niet belangrijk - urgent/ niet urgent) als basis en vul al je activiteiten uit de nulmeting in. Als je twijfelt in welk kwadrant een activiteit hoort gebruik dan je persoonlijke missiedocument en je functieomschrijving van je werk om te bepalen waar de activiteit thuis hoort.

 • Elimineer activiteiten in de NIET BELANGRIJK kwadranten

  Je grootste winst valt te behalen door de onderste twee kwadranten te elimineren (zie introductievideo of lees dit document). 

 • Focus op het tweede kwadrant

  Hoe meer je je richt op het kwadrant BELANGRIJK & NIET URGENT hoe effectiever je wordt. Door je hier namelijk op te focussen zul je merken dat je proactiever kan handelen waardoor activiteiten in het kwadrant BELANGRIJK & URGENT ook zullen afnemen.

 • Vertaal de matrix naar je agenda

  Zet de uitkomsten van de opdrachten hierboven om naar je agenda van komende week. Bepaal dus van tevoren welke taken je aandacht geeft en welke je niet meer gaat doen. 

 • Optimaliseer het proces

  Meten is weten! Bekijk dus wat dit je oplevert en gebruik de feedback om je eigen proces te optimaliseren. "Step Up Your Game"! 

YOU ALWAYS HAVE TIME FOR THINGS YOU PUT FIRST

MEER INFORMATIE OVER PRIORITEIT

Wil je meer weten over PRIORITEIT?

 • James Clear

  Naast het thema #slaap en #focus heeft James Clear ook een goed stuk over de Eisenhower box geschreven. Lees hier wat hij daarover heeft te zeggen inclusief zijn tips! 

 • Walk The Talk

  Downkload hier een uitleg van dit systeem die ik een paar jaar geleden heb geschreven. In wezen niet anders dan hierboven al beschreven, maar kan net nog even wat extra informatie of andere invalshoek geven.